Bảng chiết khấu bánh trung thu kinh đô 2016

Bánh Nướng (4 Trứng)

Bánh Nướng (2 Trứng ĐB)

Bánh Nướng (2 Trứng)

Bánh Nướng (1 Trứng)

Bánh Xanh (Bánh Chay)

Bánh Dẻo